Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Ved at bestille, acceptere og betale for rengøring hos RENCO, gennem hjemmesiden eller anden godkendt metode, medgiver du, at du har forstået og accepterer de følgende forretningsbetingelser, som gælder for rengøringsydelser du bestiller.

1.1 – Definitioner
”Kunden” er den person, der har bestilt og/eller betalt for rengøring hos RENCO via hjemmesiden eller gennem andre godkendte metoder.
”Leverandøren” er RENCO, som tilbyder rengøring i København og omegn.

2.1 – Ydelser
Leverandøren tilbyder rengøringsydelser (”Ydelsen”), som foretages af selvstændige virksomheder, som handler i leverandørens navn. Alle ydelser mellem leverandøren og kunden bestilles gennem hjemmesiden eller en anden godkendt metode, herunder (men ikke begrænset til) telefon og mail.
Alle tjenester og ydelser vil være angivet på ordrebekræftelsen, som sammen med disse vilkår, udgør aftalen mellem leverandøren og kunden.

Enhver ændring af tidspunkt/frist, pris eller ydelse skal dokumenteres skriftligt i en fornyet ordrebekræftelse, som vil blive fremsendt til kunden og erstatte den forhenværende aftale.
Kunden giver med bestillingen lov til, at leverandøren får adgang til bygninger og områder efter nærmere anvisninger, hvor ydelsen skal udføres, samt mulighed for, at der med et varsel kan udføres kvalitetskontrol på disse områder, såfremt kunden indvilger til dette.

For privat rengøring gælder det at dit hjem er vedligeholdt og ryddet pænt op, inden vores rengøringsassistenter møder ind.

Vi udfører ikke social- eller sundhedsfarlig rengøring.

Leverandøren vil yde support til kunden via e-mail og/eller telefon for at løse evt. problemer, der kan opstå, hvis disse betingelser ikke bliver overholdt eller der opstår andre spørgsmål. Al support vil derfor gå gennem leverandøren og ikke gennem den selvstændige virksomhed, i håbet om at yde den bedst mulige kundeservice.

3.1 – Priser og betaling
Under betaling giver kunden lov til, at leverandøren trækker det aftalte beløb på deres kreditkort gennem Stripe samt lagrer kreditkort såvel som andre informationer, for at kunne tilbyde den bedste service samt opkræve beløbet. Kunden erklærer, at disse oplysninger er korrekte og fuldstændige. Oplysningerne vil udelukkende blive brugt til at tilbyde den bestilte ydelse og behandles naturligvis fortroligt og gennem krypterede forbindelser jf. RENCO’s Cookie- og privatlivspolitik.

RENCO vil på rengørings datoen forsøge at reservere det pågældende beløb på kundens kreditkort, hvorefter beløbet vil blive trukket efter endt rengøring. Lykkedes det ikke at reservere beløbet, da kreditkortet ikke har dækning nok, vil ydelsen ikke kunne finde sted.

Kunden kan opgradere ydelsen og vil modtage en ny ordrebekræftelse, som vil erstatte den forhenværende aftale.

Kunden skal senest aflyse sin rengøring 1 arbejdsdag før ydelsen finder sted. Hvis dette ikke er muligt, rettes kontakt til RENCO hurtigst muligt. Kunden er ikke berettiget til, at få pengene tilbage, hvis ikke der bliver aflyst på korrekt manér og kan blive pålagt gebyr.

RENCO forbeholder sig retten til, at til enhver tid at ændre hjemmesiden og ydelserne samt priserne på disse. RENCO forbeholder sig retten til, at aflyse ydelsen, hvis denne finder sted uden for områderne leverandøren arbejder i/eller af anden grund.

RENCO forbeholder sig retten til, at aflyse ydelsen, hvis bygningen eller området, hvor ydelsen skal finde sted, er en hygiejnisk og/eller helbredsmæssigt fare (f.eks. biologisk materiale) for rengøringsassistenterne eller hvis de opgivne oplysninger under bestilling eller ved telefonisk kontakt, ikke stemmer overens med virkeligheden ift. den bestilte ydelse.

Erhvervskunder vil blive pålagt moms, oven på den endelige pris på bestillingsformularen.

4.1 – Varighed og opsigelse
Denne aftale træder i kraft, når kunden bestiller ydelsen, som RENCO tilbyder og vil først ophøre, når ydelsen er foretaget, medmindre aftalen er gensidigt annulleret.
RENCO kan til enhver tid aflyse en aftale uden begrundelse, og vi kan heller ej stilles til ansvar for eventuelle tab hos kunden, ved en aflysning fra vores side.

5.1 – Force majeure
Begge parter accepterer, at specielle og ekstreme omstændigheder vil kunne lede til, at ydelsen ikke kan udføres. De vil dog blive udført så snart det lader sig gøre.

6.1 – Ansvar og Reklamtion
RENCO giver kun de garantier, som står beskrevet i punkt 7.1.
RENCO kan ikke drages til ansvar for ydelser udført af partnere af RENCO, medmindre dette foregår gennem RENCO.
Vi kræver dokumentation i form af fotos for ødelagte genstande/artikler inden for 24 timer efter service. Efter 24 timer anser vi opgaven som afsluttet.
RENCO er kun ansvarlig for direkte skade og kan ikke holdes til ansvar for mere end 40% af det originale beløb, som blev betalt af kunden. RENCO er altså ikke ansvarlig for indirekte skader og tyveri, medmindre det er bevist af Politiet, at RENCOs partnere er skyld i dette.

7.1 – Garantier
RENCOs rengøring udføres af professionelle og lever op til standarden i rengøringsbranchen.
Hvis kunden ikke er tilfreds med rengøringen og den ikke lever op til den standard, som står beskrevet i den bestilte ydelse, vil kunden kunne få endnu en rengøring til halv pris for at dække evt. mangler, såfremt de fremsætter et skriftligt ønske om dette til RENCO inden for 24 timer efter service MED fotodokumentation på evt. mangler. Efter 24 timer anser vi opgaven som afsluttet. Hvis kunden ydermere ikke er tilfreds med dette, er kunden ikke berettiget til, at få refunderet det fulde beløb af den bestilte ydelse tilbage. Såfremt bestemte kunder vælger at misbruge denne garanti, vil RENCO have retten til at opsige aftalen med kunden og kræve beløbet fuldt.

Vores 100% tilfredshedsgaranti bortfalder hvis der kun er et par mangler, og at størstedelen af opgaven ikke kræver en ny omgang rengøring. Dette kompenseres med 10% rabat på den totale pris.

Ved alle flytterengøringer gælder det, at vi gør rent i en tom lejlighed, der er i almindelig rengjort stand løbende op til flytningen.

8.1 – Intellektuelle rettigheder
Alle logoer og andet branding er ejet af RENCO.

9.1 – Almindelige bestemmelser
Aftalen er ikke annulleret, medmindre dette er gjort med skriftligt samtykke fra begge parter.
Aftalen gælder kun inden for dansk lov.
Denne aftale og bestillingsbekræftelsen udformer hele aftalen mellem kunden og RENCO.

10.1 – Elektronisk underskrift
Kunden accepterer, at denne aftale underskrives elektronisk, i det øjeblik at kunden køber/bestiller hos RENCO og medgiver hermed, at de har læst og accepteret vores Handelsbetingelser.


Du kan roligt booke
rengøring hos RENCO.

Vi holder løbende vores rengøringsassistenter opdateret på udviklingen samt retningslinjerne fra myndighederne. 

For at imødekomme regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at mindske smittespredningen tager vi flg. forholdsregler:

– Ingen af vores teams tager på arbejde hvis de har de mindste symptomer på sygdom. 

– Dit team vasker hænder og skifter handsker inden hvert kundebesøg. 

– Dit team holder som min. 2 meters afstand og vi beder jer ligeledes om det samme.  

– Der er udleveret desinfektionsgel til alle teams – benyttes før og efter hver kunde.

Vi opfordrer dig til at gå dig en tur i det fri, eller opholde dig i et andet rum end dit rengøringsteam – imens de klarer rengøringen.

Det har aldrig været vigtigere at desinficere og rengør dit hjem!

Husk at passe godt på jer selv og hinanden,

RENCO